De thússide

Plaatselijk Belang Kollumersweach & Feankleaster is een vereniging die zich inzet voor de belangen van alle bewoners in Kollumersweach & Feankleaster. De bestuursleden worden verkozen door de inwoners zelf.

Wanneer de gemeente Noardeast-Fryslân wijzigingen wil doorvoeren met betrekking tot deze dorpen, vindt er eerst overleg plaats met onze vereniging. In een vergadering neemt het bestuur deze kwesties ter hand, waarbij indien nodig de inwoners worden geïnformeerd of geraadpleegd.

De communicatie kan plaatsvinden via de digitale dorpskrant, het verspreiden van folders of door het organiseren van een open avond waar iedereen welkom is. Onze bevindingen worden vervolgens teruggekoppeld naar de gemeente. Het realiseren van veranderingen kan soms jaren in beslag nemen, maar door voortdurend in gesprek te blijven, kunnen we veel bereiken.

Aan de andere kant ontstaan er ook initiatieven vanuit de gemeenschap zelf. Deze suggesties worden eveneens besproken tijdens bestuursvergaderingen. Soms moeten ze worden voorgelegd aan de gemeente, maar het bestuur kan ook actief bijdragen aan het organiseren van bepaalde activiteiten.

Het bestuur