Thus

Plaatselijk Belang   Kollumerzwaag en Veenklooster is een vereniging voor alle
inwoners van Kollumerzwaag en Veenklooster. Bestuursleden zijn gekozen door de
bewoners.

Indien de gemeente Kollumerland ca. veranderingen met betrekking tot deze dorpen wil uitvoeren, gaan ze eerst in overleg met onze vereniging. Het bestuur neemt dit mee in een vergadering en als het nodig is worden de inwoners geïnformeerd of geraadpleegd.

Dit kan door middel van de digitale dorpskrant, een folder of er wordt een avond  georganiseerd waar iedereen welkom is.

Wij koppelen onze bevindingen terug naar de gemeente. Voordat iets is gerealiseerd, kan het soms jaren duren. Door te blijven praten, kun je veel bereiken.

Aan de andere kant komt het ook voor dat er vanuit de gemeenschap initiatieven komen. Ook deze suggesties worden in een bestuursvergadering besproken. Soms is het nodig dat ze worden voorgelegd bij de gemeente, maar het bestuur kan sommige activiteiten ook mee organiseren.