Foarbylden

Plaatselijk Belang is betrokken (geweest) bij de volgende activiteiten:

De aanpassing van de Foarwei.
Aanleg speeltuinen.
Aanleg nieuwbouwwijken.
Uitbreiding en aanpassing bedrijventerrein.
Realisering van de haven de Opslag.
Rondweg Veenklooster.
Aanpassing Veenklooster.

Infoborden bij de toegangswegen.
Strúnersfeest op oudejaarsdag.

Ooievaarsnest Veenklooster.
Bankjes hier en daar in het dorp.
Oude wandelpaden zijn heropend.