Ûnderwerpen en aktiviteiten

Plaatselijk Belang is betrokken (geweest) bij de volgende onderwerpen en activiteiten:

 • Totstandkoming Omjouwingsfisy ‘Ferbinend Foarút’ 2020
 • Fitkampe – Buitenfitness voor iedereen
 • Wrotrun Koningsdag
 • De aanpassing van de Foarwei
 • Aanleg speeltuinen
 • Aanleg nieuwbouwwijken
 • Uitbreiding en aanpassing bedrijventerrein
 • Realisering van de haven de Opslag
 • Rondweg Veenklooster
 • Aanpassing Veenklooster
 • Infoborden bij de toegangswegen
 • Strúnersfeest op oudejaarsdag
 • Ooievaarsnest Veenklooster
 • Bankjes hier en daar in het dorp
 • Oude wandelpaden zijn heropend