ANBI

Plaatselijk Belang Kollumersweach & Feankleaster is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dat wil zeggen dat aan deze vereniging verstrekte gelden aftrekbaar zijn onder het kopje “Giften” in de aangifte inkomstenbelasting.

Gegevens ANBI:
Naam                            : Dorpsbelangen Kollumerzwaag en Veenklooster
RSIN                               : 806127855

Contactgegevens      : Secretaris Trijnie Heuker, D.Wiersmastrjitte 5 Kollumerzwaag.
Email                               : pb@kollumerzwaag.nl

Beloningsbeleid        : Het bestuur heeft geen personeel in dienst en de                                         functionarissen binnen het  bestuur zijn onbezoldigd.

Standaardformulier Publicatieplicht

Jaarverslag 2023 – wordt gepubliceerd na de ALV van maart 2024

Financieel overzicht Plaatselijk Belang 2023 – wordt gepubliceerd na de ALV van maart 2024

Jaarverslag 2022

Financieel overzicht Plaatselijk Belang 2022

Jaarverslag 2021

Financieel overzicht Plaatselijk Belang 2021

Jaarverslag 2020

Financieel overzicht Plaatselijk Belang 2020

Jaarverslag 2019

Financieel overzicht Plaatselijk Belang 2019

Jaarverslag 2018

Financieel overzicht Plaatselijk Belang 2018

Jaarverslag 2017

Financieel overzicht Plaatselijk Belang 2017

Jaarverslag 2016

Financieel overzicht Plaatselijk Belang 2016

Jaarverslag 2015

Financieel overzicht Plaatselijk Belang 2015

Jaarverslag 2014

Financieel overzicht Plaatselijk Belang 2014

Jaarverslag 2013

Financieel overzicht Plaatselijk Belang 2013

Jaarverslag jaar 2012

Financieel jaaroverzicht Plaatselijk Belang 2012