Bestjoer

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Het bestuur vergadert maandelijks, normaliter op de tweede woensdag van de maand.

Functie Naam Adres Postcode Telefoon
Voorzitter Douwe Keegstra Cedelshof 22 9298 SB 06-46138932
Secretaris Klasina Kooistra Foarwei 55 9298 JC 06-30729221
Penningmeester Hielke de Graaf D.Wiersmastrjitte 35 9298 PZ 06-13563907
Bestuurslid Alie Stenekes Bounswei 3 9298 VH 06-17405283
Bestuurslid Ale Poelstra  Foarwei 180  9298 JT 0511-447829
Bestuurslid Henk de Vries Foarwei 13 9298 JA 0511-444220
Bestuurslid Haije van der Zaag Foarwei 229 9298 JJ 0511-444184
Bestuurslid Pieter Drijfhout Blankenstrjitte 46 9298 PR 0511-444499
Bestuurslid Jacob Klaver Triemsterloane 2 9298 VV 06-10958829

 

De inwoners van de twee dorpen kunnen op aanvraag gelegenheid krijgen om in te spreken. Neem daarvoor contact op met de secretaris.