Doel fan de feriening

De vereniging heeft als primair doel:

  1. Zich zonder politieke bijbedoelingen in te zetten voor de maatschappelijke en materiële belangen van de dorpen Kollumerzwaag en Veenklooster, in de breedste zin van het woord.
  2. Het versterken van het sociaal-culturele leven, waar mogelijk en gewenst.
  3. Het versterken van de dorpsgemeenschap door middel van de genoemde activiteiten onder a en b.

De vereniging tracht haar doelen te bereiken door:

  1. Het behandelen van relevante zaken tijdens leden- en bestuursvergaderingen.
  2. Het versturen van correspondentie naar en het voeren van gesprekken met bewoners, het gemeentebestuur, andere instellingen en/of instanties wanneer dit noodzakelijk is.
  3. Het zelf instellen en beheren van algemene voorzieningen, al dan niet met financiële steun.

In specifieke gevallen kan de vereniging zich laten ondersteunen door commissies of advies inwinnen bij deskundigen. Bij uitzonderlijke situaties kunnen buitengewone ledenvergaderingen of openbare bijeenkomsten worden georganiseerd, eventueel in samenwerking met andere verenigingen uit het eigen dorp en/of omliggende dorpen.